2020 Klompenpad Vreepad

Dinsdag 22 december 2020
We willen nog even aan de wandel, maar niet te ver. Na de hevige regen van vannacht is het vanmorgen nog miezerig en grauw en onze plannen voor een volgende etappe van het Noaberpad hebben we omgezet in het Vreepad, een Klompenpad door het buitengebied van Oldebroek.

De foto’s zijn aanklikbaar voor een groter formaat.


We starten bij het boerderijmuseum waar ook een korte multi ligt, deze geocache doen we eerst.

Mijn energieniveau blijkt ver beneden peil en al vrij snel besluiten we om, in plaats van de volledige route van 16 km,  de verkorte route van dit klompenpad te lopen. 

 
     
 
Vlakbij Het Loo slaan we af voor het kortere rondje van 10 km. Het grootste deel van dit klompenpad hebben we al eerder gelopen door geocachewandelingen die we hier gemaakt hebben en een groot deel van de route gaat ook over het Westerborkpad. Zo komen er weer veel routes samen, maar het neemt niet weg dat we lekker gewandeld hebben en weer een frisse neus gehaald hebben waarbij het gelukkig overwegend droog was.

     

 
 De Vree
In de voorlaatste IJstijd kwamen grote gletsjers vanuit Scandinavië over het noordelijk deel van ons land. Hierdoor ontstonden stuwwallen. In deze omgeving ontstond toen de Woldberg, ten zuidoosten van Mulligen aan de overkant van de A28. Na ontdooiing van het ijs kwam er veel smeltwater vrij. De waterstromen die hierdoor ontstonden, gaven de stuwwallen een wat vloeiender verloop. Een uitloper van deze stuwwal is de nu nog aanwezige Vree. De naam vree betekent scheiding. De Vree vormde dus de scheiding tussen bouwland en zandgrond. Het dal er vlak achter kreeg de naam ‘Achter de Vree’. Er is in de loop der jaren veel van deze Vree afgegraven. De schaapsdriften, die van hier naar de heide liepen, zijn niet meer herkenbaar. De directe verbinding met de Oldebroekse heide – nu een militair oefenterrein- is afgesloten door de aanleg van de snelweg.

 

Langs het laatste stuk van dit pad zagen we nog een mooie kleurrijke paddenstoel, het ‘gewoon korthaarschijfje’.

Totaal gelopen 10 km.

Speak Your Mind

*