2017 Wandeling door het Renkums Beekdal

Dinsdag 25 april 2017
We hebben allebei vakantie, maar gaan vandaag eerst naar Bemmel, waar Herman om 10 uur een afspraak heeft. Als dat, zoals gepland, een half uur duurt, willen we daarna misschien nog een etappe van het Pieterpad lopen, wordt het echter later dan gaan we in deze omgeving een mooie route lopen. 

 

De foto’s zijn aanklikbaar voor een groter formaat.

Terwijl Herman bij zijn afspraak is loop ik naar het centrum van Bemmel, kijk er wat rond en kijk wat rond in enkele winkels. Ik besluit om ergens een kop koffie drinken en dat wordt bij Brasserie Bloem. Terwijl ik binnen aan de koffie zit, barst er buiten een bui los, wat een timing!
Als het weer droog is loop ik via de winkels weer terug in de veronderstelling dat Herman nu wel klaar zal zijn, het gesprek bleek echter toch wat langer te duren dan verwacht. Gelukkig had ik een boek in de auto liggen en ik heb er lekker zitten lezen.

Als Herman eindelijk klaar is, is het al bijna half één en we blijken de broodjes te zijn vergeten.
Ik opper dat we bij Brasserie Bloem in het centrum waarschijnlijk ook wel goed kunnen lunchen en samen gaan we er heen.
Na een voortreffelijke lunch besluiten we om een geocache, de multi, Het Renkums Beekdal te gaan lopen. Toch maar goed dat we dat voor de zekerheid bekeken hadden, want om nu nog een etappe van het Pieterpad te gaan lopen, daar is het te laat voor. We hebben graag ruim de tijd voor een etappe van ruim 20 km.

We rijden naar het beginpunt van de multi, maar gaan daar eerst een andere cache doen die er dichtbij ligt. De korte multi De Kiepen van Beels, het blijkt een verrassend leuke en korte multi te zijn, we vinden het een bijzonder leuke cache.

Daarna gaan we op pad voor de multi Renkums Beekdal, een wandeling van 7.5 km. Het bezoekerscentrum is gesloten op dinsdag dus we lopen meteen verder.


Nadat we de parkeerplaats verlaten hebben en de drukke verkeersweg overgestoken zijn, lopen we langs het watertje door een prachtige omgeving.

 

 

 
We lopen om het landgoed Quadenoord heen en komen langs een mooi natuurkampeerterrein. Het is heerlijk rustig in het bos en we hebben veel zon, slechts een keer een kort hagelbuitje. Het is een prachtige wandeling waarbij we aan het eind 8,5 km op de teller hebben staan. Deze cache hebben we niet kunnen vinden, maar we komen hier vast nog wel eens terug.

      

      

      

Informatie van de geocachesite GC15W5A:

Het Renkums beekdal heeft een zeer grote natuurwaarde. Het gebied blijkt een zeer rijke flora en fauna te hebben en er zijn veel bedreigde en zeldzame soorten aangetroffen: 461 soorten planten, waaronder 17 soorten die in Nederland zeldzaam of bedreigd zijn.

De beken zorgen voor veel zeldzame soorten, zoals: groot moerasscherm, klimopwaterranonkel, groot bronkruid en paarbladig goudveil. Een grote populatie van de ringslang, kikkers en padden en in de beek de geelgerande waterkever, waterschorpioen en op het wateroppervlak de schaatsenrijder en het schrijvertje. Deze laatste insecten bewijzen dat het water heel schoon is. Op het land bijzondere planten als dalkruid, op steile beekoevers dubbelloof en blad- en levermossen.

Het beekdal is rijk aan vogels, waaronder zes Rode Lijstsoorten. Dit zijn bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland. Het gaat om de ijsvogel, watersnip, kerkuil, groene specht, tureluur en rietzanger. Maar ook de zwarte specht, de grote gele kwikstaart en de buizerd zijn hier waargenomen.
Het Renkums Beekdal is een van de belangrijkste dalen op de Zuid Veluwe. Het beekdal is meer dan 100.000 jaar geleden gevormd, in de voorlaatste ijstijd, toen smeltwater van landijs dat het Veluwemassief omringde het huidige beekdal naar de Rijn uitschuurde. Het dal heeft een uniek, nu nog zichtbare, oorspronkelijke geomorfologie.
Al vroeg werd het beekdal vergraven om het water te kunnen gebruiken voor de landbouw en in later tijd als waterkracht voor watermolens.
Met deze watermolens ontstond een vroeg ‘industrieterrein’ voor de verwerking van graan, raapzaadolie en later papier. Uiteindelijk resulteerde dit in het ontstaan van het huidige industrieterrein Beukenlaan in Renkum.

Het Renkums beekdal is onderdeel van een groter geheel van natuurverbindingen; het vormt een ecologische verbindingszone tussen de natuur van de Veluwe en de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Het bedrijventerrein Beukenlaan ligt middenin deze ecologische verbindingszone en vormt zo een grote barrière voor de natuur. Om deze plek weer geschikt te maken als ecologische verbindingszone wordt het bedrijventerrein verwijderd en moeten de natuurwaarden van het beekdal en het aangrenzende hellingbos worden ontwikkeld.

Inmiddels is het industrieterrein teruggegeven aan de natuur. Door een zogenaamd ecoduct over de A12 is er een verbinding gemaakt met de Veluwe en het Beekdal. Het wild zou in de toekomst nu vanaf de Veluwe via het Beekdal zelfs in de uiterwaarden van de Rijn kunnen komen. Inmiddels zijn de eerste herten dit ecoduct overgestoken en heeft men dit voorjaar een aantal herten en een hertenkalf waargenomen aan de zuidzijde van de A12.

Er zijn ook Klompenpaden, die door het Renkums Beekdal lopen. In 2015 is het Hartensepad geopend, dat men vanaf het informatiecentrum kan starten. Naast het Hartensepad start ook het Molenbeeksepad bij het informatiecentrum.


 

Speak Your Mind

*